Interessecultuur

De voedingsbodem van een weerbare organisatie
Interessecultuur

Uitdagingen waar veel organisaties tegenwoordig voor staan: hoge werkdruk, burn-outs en het bijbehorende ziekteverzuim, behouden en aantrekken van personeel. Hoe kun je 'tegen die klippen op' toch innoveren en een weerbare organisatie bouwen en blijven, met een stevige eigen identiteit?

Gedoemanagement biedt in co-creatie gemaakte trajecten aan, gericht op het installeren van een interessecultuur in organisaties. Hierdoor ontstaat er ruimte voor zelfexpressie, innovatie en cognitieve flexibiliteit met als gevolg meer verbondenheid, levens- en werkplezier.

Het uiteindelijke doel is om de gehele organisatie mee te nemen in die ontwikkeling. Interesse werkt dan op persoonlijk-, team- en organisatieniveau (zie 'de drie niveaus' hieronder). Het leertraject is gebaseerd op het breinvriendelijke leermodel van Gedoemanagement voor gedragsvernieuwing.

Interessecultuur includeert angstcultuur

In veel Westerse organisaties hoort het officieel bij de werkcultuur dat alle medewerkers hun mening mogen aandragen en dat alles ter tafel mag komen. Maar als de veiligheid die daarvoor nodig is niet wordt ervaren door diezelfde medewerkers én het mt, dan gebeurt dat niet. Strubbelingen tussen afdelingen, langdurige miscommunicatie, conflicten vermijden of roddelen zijn dan ook typische kenmerken van een angstcultuur.

Om dat tegen te gaan is de aanspreekcultuur uitgevonden, waarin mensen getraind zijn feedback te geven en te ontvangen. Een nobel idee: alles mag écht gezegd worden, op verantwoordelijke wijze, en je luistert er ook naar. Maar is dat ook echt veilig? Of verzandt het eerder toch weer in een gereedschap dat je gebruikt om te overleven in de organisatie?

Een interessecultuur is een cultuur waarin mensen verleid worden om geïnteresseerd te zijn, zodat hun brein makkelijk in de groene stand kan staan. Er is psychologische veiligheid in de werkcultuur – een van de randvoorwaarden voor een langdurig groen brein. En dat groene brein maakt het mogelijk om echt geïnteresseerd te zijn, als je daarvoor kiest. Inclusief de vrijheid om er niet voor te kiezen.

Interesse als basis voor de lerende organisatie

Om iets nieuws te leren, heb je de hippocampus nodig, een gedeelte van je oerbrein. En de hippocampus staat alleen 'aan' als er interesse is. Daarom noemen wij interesse ook de magie van het brein. Iets wat jou interesseert, geeft je de mogelijkheid iets nieuws te leren.

Als een voedende, levendige bodem die alle nutriënten opneemt en afgeeft.

Kracht vd organisatie en de zelfexpressie van de mensen die erin werken.

identiteit vd organisatie en de mensen die erin werken kan floreren.

De drie niveaus van interesse

 

Meer informatie

Het motto: Creëer de ruimte voor iedereen om zich te ontwikkelen. Je weet nooit wie of wat jou gaat verrassen, inclusief jezelf. Kortom, de doelstellingen van dit traject zijn:

  • Werkplezier verhogen
  • Duurzame kennis en kunde
  • Zelfbewuste organisatie
  • Eigenwaarde en erbij horen
  • Innovatieve en flexibele werkomgeving

Deze doelstellingen zijn zowel voor de korte als lange termijn. Ze zijn allen een logisch gevolg van het gedoemanagen, geïnteresseerd en verantwoordelijk zijn, het hebben van zelfexpressie en het in leven houden van de interessecultuur als geheel. Op korte termijn worden deze doelen geïmplementeerd en op lange termijn worden ze gevoed en in leven gehouden.