Burn, bore, social

De drie routes naar ‘out’
De 3 outs

De term ‘burn-out’ is eigenlijk een verzamelnaam voor meerdere verschijningsvormen van ‘out’ zijn. Het out-zijn is wat wij als het probleem ervaren. Het is het eindpunt van een route met allemaal symptomen die een ziektebeeld geven, zonder een erkende ziekte te zijn. Het is waar mensen lichamelijk en geestelijk opgebrand zijn met alle symptomen die daarbij horen.

Je zou kunnen stellen dat we het niet alleen over het verschijnsel ‘burn-out’ moeten hebben, maar over ‘route-out’. De ‘burn’ is niet de enige route die leidt tot de ‘out’.

Burn-, bore- of social-out

Wijzelf onderscheiden 3 soorten ‘out’. De burn-out is volkomen logisch en voor iedereen wel herkenbaar. De ARBO-dienst besteedt hier ook veel aandacht aan, omdat het met werkomstandigheden en overbelasting te maken heeft. Ook de bore-out is geen onbekende, maar deze out is al lastiger te specificeren. Vooral gevoelens van saaiheid en nutteloosheid spelen hier een belangrijke rol. Wij voegen daar nog de social-out aan toe. Deze out komt vooral voort uit gespannen sociale verhoudingen.

Alle drie de routes volgen een eigen weg én overlappen elkaar. Door het onderscheid te maken tussen de burn-, bore- en social-route, is het makkelijker om helderheid te krijgen over wat er nodig is om van een specifieke route af te komen.

In deze training, De route naar de (burn-)out, krijg je praktische handvatten mee om die route bij jezelf en anderen te herkennen, en zo ook de keuzevrijheid te krijgen om daar iets mee te doen.